İrlanda Promosyonu

İrlanda'da Üniversite Egitimi

İrlanda'da Üniversite Eğitimiİrlanda’ da Üniversite diploması almak için 3 yıl okumak gereklidir. Türkiye’de lise bitirip İrlanda’da eğitim görmeye giden bir kişi önce hazırlık eğitimine tabi tutulur. İrlanda’da lise mezunları A Level denilen bir eğitime tabi tutulur sonrasında üniversite eğitimi alırlar.

UCD-University College Dublin' de Türk Öğrenciler özel bir statü ile Üniversite' de eğitim alabilmektedirler. Bu konu hakkında yetkililerimizden bilgi alabilirsiniz.

 İrlanda’ da öğrenci yerleştirmeler yaptığımız olduğumuz Üniversiteler aşağıda görüldüğü gibidir.

 

İRLANDA HAKKINDA

İrlanda 6 Aralık 1921' de İngiltere' den bağımsızlığını almıştır. 29 Aralık 1937' de yürürlüğe giren anayasasında çok partili parlamenter rejimle yönetilen bir Cumhuriyet olarak tanımlanmaktadır.İrlanda'da 4 eyalet vardır: Leinstet, Munster, Connact ve Ulster başkent Dublin' dir. İrlanda Cumhuriyeti bugün idari açıdan 27 bölge konseyine bölünmüştür. İrlanda adasının Katolik ve Protestan şeklinde ikiye bölünmesi İrlanda'nın siyasi yaşamını etkileyen en önemli faktördür.Ülkenin nüfusu 1996 sayımlarına göre yaklaşık 3.620.000'dir. İrlanda'da km kare başına 56 kişi düşmektedir. Ülke, 19.yy'ın başından itibaren önemli bir dış göç olayıyla karşı karşıyadır.

Nüfusun ancak %5'i günlük yaşamda İrlanda' nın resmi dili olan Galce' yi birinci dil olarak kullanmaktadır, %95'i ise günlük yaşamda sürekli İngilizce kullanır.

İRLANDA’ DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

İrlanda'da Üniversite Eğitimiİrlanda’da yükseköğretim, üniversiteler, teknoloji enstitüleri ve diğer uzmanlık kolejleri ile sağlanmaktadır. Bunların yerel yönetimleri yoktur, fakat iştirakçileri (temsilcilikleri) bulunmaktadır.Akademik yıl Eylül’den Temmuz’a kadar sürer. Eğitim dilleri İngilizce ve Gal dilidir.

Üniversiteler temel ve uygulamalı araştırmalar ile birlikte ağırlıklı olarak lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilir siniz. www.education.ieÜniversite diploması almak için 3 yıl okumak gereklidir. Ancak öncesinde bir yıllık Foundation eğitimi alınabilmektedir. Veterinerlik, mimari ve diş hekimliği öğrenimi beş, tıp ise altı yıl sürmekte, master/yüksek lisans eğitimi bir yıl yapılmakta ve tez sunularak mezun olunmaktadır.İrlanda’nın eğitim sisteminde diğer ülkelere göre bazı farklılıklar görülür. İrlanda’da lisans eğitimi 3 yıldır. Türkiye’de lise bitirip İrlanda’da eğitim görmeye giden bir kişi önce hazırlık eğitimine tabi tutulur.İrlanda’da lise mezunları A Level denilen bir eğitime tabi tutulur sonrasında üniversite eğitimi alırlar. Türkiye’deki lise mezunları, İrlanda’da üniversite eğitimi almak istediklerinde A Level düzeyinde kabul edilmediklerinden Foundation eğitimine alınırlar.

İRLANDA’ DA A LEVEL PROGRAMLARI

İrlanda’da lise mezunları A Level denilen bir eğitime tabi tutulur sonrasında üniversite eğitimi alırlar. Türkiye’deki lise mezunları, İrlanda’da üniversite eğitimi almak istediklerinde A Level düzeyinde kabul edilmediklerinden Foundation eğitimine alınırlar. A Level programı sonunda, öğrenciye aldığı her derse karşılık bir diploma verilir. (İletişim diploması, ekonomi diploması….)A Level, bir çeşit üniversiteye hazırlık programıdır. Bu yüzden öğrenciler, üniversitede okumak istedikleri bölüme yönelik dersler almalıdırlar.

A Level Programına başvuru için gerekli olanlar;

* Lise diploması
* Yüksek not ortalaması
* Referans mektubu
* TOEFL ya da IELTS sınav sonucu
* Şimdiye kadar aldığınız sertifikalar
* Transkript belgesi
* Geleceğe yönelik beklentilerinizi, ideallerinizi anlattığınız bir yazı

İRLANDA’ DA FOUNDATION PROGRAMLARI

Foundation sistemi, A Level ‘a alternatif olarak sunulan bir eğitimdir. Bir yıl süreyle hem dil dersleri hem de üniversiteye yönelik dersler görülmektedir. Ancak bu eğitimin sonunda her istediğiniz üniversiteye geçiş yapamazsınız. Çoğu üniversite, giriş koşulunda A Level eğitimi şart koşmaktadır.

Foundation eğitimi için, İngilizce bilginizin de yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Kısacası Foundation eğitimi, yoğunlaştırılmış A Level eğitimidir. Ancak onun yerine geçmez. Bu yüzden Foundation eğitimi almadan önce, hangi üniversiteye geçmek istediğinizi ve o üniversitede bu eğitimin tanınıp tanınmadığını öğrenmelisiniz.

Foundation eğitimi sırasında, Mühendislik, Fen Bilimleri ve Eczacılık, İşletme, Muhasebe ve Ekonomi, Hukuk, Sosyal Bilimler, Psikoloji ve Medya, Sanat ve Tasarım, Bilgisayar Bilimleri üzerine eğitim alınabilir. Üniversitede de aynı bölümlere devam edilmektedir.

Foundation Programına Başvuru için gerekli belgeler;

* Lise diploması
* Yüksek not ortalaması
* Referans mektubu
* TOEFL ya da IELTS sınav sonucu
* Şimdiye kadar aldığınız sertifikalar
* Transkript belgesi
* Geleceğe yönelik beklentilerinizi, ideallerinizi anlattığınız bir yazı

İrlanda’ da Üniversite Eğitimi hakkında daha çok bilgi alabilmek için ALS STUDY danışmanlarımıza ulaşabilir, ofis içi görüşme talep edebilir siniz.